Διάρκεια ζωής και απόδοση της μπαταρίας ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Battery Life Vs Heat

Η λειτουργία μιας μπαταρίας μολύβδου-οξέος, βασίζεται σε μια χημική αντίδραση που λέγεται ηλεκτρόλυση και κατά την διάρκεια αυτής της χημικής αντίδρασης, συμβαίνουν αυξομειώσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της.

Αυτές οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, καθώς και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας, επιδρούν άμεσα στην απόδοση και την διάρκεια ζωής της.

Battery Life Vs low temperature 003

Ένα μόνο στοιχείο (μια μπαταρία 12 volt, διαθέτει έξη στοιχεία), διαχειρίζεται συνήθως πολύ καλά τη θερμοκρασία λειτουργίας του, αλλά όταν περισσότερα στοιχεία είναι συνδεδεμένα σε σειρά ώστε να σχηματίσουν μία μπαταρία 6 ή 12 volts, η θερμοκρασία λειτουργίας της συστοιχίας αυξάνεται δραματικά. Η διαχείριση αυτού του φαινομένου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους κατασκευαστές, οι οποίοι ερευνούν συνεχώς νέες λύσεις ώστε οι μπαταρίες να αποβάλουν τη θερμότητα από το εσωτερικό τους.

Battery Life Vs Heat 002

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί μια μπαταρία μολύβδου-οξέος, είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση και τον χρόνο ζωής της. Εάν για κάποιο λόγο, η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη από αυτήν του περιβάλλοντος, θα μειωθεί σταδιακά λόγω της θερμικής αγωγιμότητας με το περιβάλλον και της διάχυσης της προς αυτό. Αν όμως, είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα αυξηθεί καθώς η μπαταρία θα προσλάβει θερμότητα από το περιβάλλον.

Battery Capacity Life Vs Heat

Η ιδανική θερμοκρασία στο περιβάλλον λειτουργίας μιας μπαταρίας εκκίνησης (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή σκάφους) είναι 26,7ο C (οι κατασκευαστές συνήθως το στρογγυλοποιούν στους 25ο C). Σε αυτές τις συνθήκες, η μπαταρία θα λειτουργήσει με το μέγιστο της απόδοσης και διάρκειας χρόνου ζωής. Τέλος της ζωής λειτουργίας της μπαταρίας, θεωρείται το χρονικό σημείο κατά το οποίο η χωρητικότητα της μειώνεται στο 80% της αρχικής.

Battery CCA Power vs Temperature

Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 26,7C, μειώνεται η ικανότητα της μπαταρίας μολύβδου-οξέος, να παρέχει επαρκή ισχύ, ώστε να ξεκινήσει τη λειτουργία ενός κινητήρα, ενώ σε ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες (0ο C έως -50ο C), η ικανότητα αυτή μειώνεται δραματικά.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, όσο υψηλότερη είναι η ικανότητα παροχής ρεύματος εκκίνησης (CCA) της μπαταρίας, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση της σε δυσμενείς συνθήκες με θερμοκρασίες από 0 ο C έως και -50ο C και για τον οποίο επίσης, οι κατασκευαστές, αναφέρουν στις εττικέτες τους το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης που μπορούν να αποδώσουν για 30 δευτερόλεπτα (3 εκκινήσεις των 10 δευτερολέπτων, χωρίς η τάση μιας μπαταρίας 12V να υποχωρήσει κάτω των 7,20 volts), σε Cold Cranking Amperes (ρεύμα εκκίνησης στους -18ο C).

Να επισημανθεί ότι, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία και κατά συνέπεια με ομοιόμορφο ηλεκτρολύτη μπορεί να επιβιώσει έως και στους -50ο C, ενώ μια αποφορτισμένη μπαταρία, με διαστρωματομένο ηλεκτρολύτη, μπορεί να παγώσει ακόμη και σε -1ο C. Όταν δε το νερό που περιέχεται στον διαστρωμένο ηλεκτρολύτη παγώσει, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στα στοιχεία της.

πηγή:amperorio.gr

Leave a Reply