Γιατί πρέπει να δηλώσουμε στο ECU την μπαταρία που αντικαθιστούμε.

Battery registration amperorio 004

Η απλή αντικατάσταση της μπαταρίας που γνωρίζαμε παλαιότερα, δεν είναι πλέον εύκολη υπόθεση και πλέον απαιτεί εξειδικευμένες συσκευές.

Η εξέλιξη στην τεχνολογία των αυτοκινήτων, δημιούργησε πολυπλοκότητα στη συντήρηση τους καθώς και στην αλλαγή της μπαταρίας. Απαιτείται πλέον η αντιστοίχιση της νέας μπαταρίας στο ECU (εγκέφαλο) του αυτοκινήτου, κάθε φορά που αντικαθιστούμε την μπαταρία.

Όπως γνωρίζουμε, ο εναλλάκτης (δυναμό) του αυτοκινήτου λειτουργεί συνεχώς, παίρνοντας κίνηση από τον κινητήρα μέσω του ιμάντα για να διατηρεί την μπαταρία φορτισμένη. Αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνει με επιπλέον και συνεχή κατανάλωση τον κινητήρα, η οποία αν και σχετικά μικρή, μεγενθύνεται αθροιστικά και στις πολλές ώρες λειτουργίας του αυτοκινήτου και μέρα με τη μέρα, γίνεται σημαντική.

Το ECU, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα έξυπνων αισθητήρων (BMS), ελέγχει τη λειτουργία και την κατάσταση της μπαταρίας, για να αυξήσει την οικονομία καυσίμου και προγραμματίζεται να οδηγεί τον εναλλάκτη με διακοπτόμενο τρόπο και μόνο όταν το απαιτεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ECU αναγνωρίζει επίσης την ηλικία και τη χιλιομετρική χρήση της μπαταρίας και προσαρμόζει ανάλογα τη λειτουργία του εναλλάκτη (φόρτιση της μπαταρίας). Αυτή η μεταβλητή φόρτιση βελτιώνει την οικονομία καυσίμου και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Αποφεύγοντας την δήλωση (αντιστοίχιση) της νέας μπαταρίας στο ECU, το ECU δεν αναγνωρίζει την μπαταρία ως νέα και συνεχίζει να επιλέγει έναν κύκλο φόρτισης σαν να πρόκειται για την παλιά μπαταρία. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την υπερφόρτιση ή υποφόρτιση και την σημαντική μείωση της διάρκειας ζωής της νέας μπαταρίας που τοποθετήσαμε, καθώς και την μείωση της οικονομίας καυσίμου.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, περίπου το 40% των βλαβών ενός σύγχρονου αυτοκινήτου οφείλονται στην μπαταρία.

Η μη δήλωση της μπαταρίας, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ορισμένων από τις σημαντικές ρυθμίσεις του αυτοκινήτου (τη σωστή λειτουργία του συστήματος ελέγχου παραγωγής ISS CO2) και ζημιά στα ηλεκτρονικά συστήματα με συνέπεια μία δαπανηρή επισκευή.

Γι΄αυτούς τους λόγους, συνιστάται να γίνεται η αντικατάσταση από κάποιον ειδικό και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για τη δήλωση της μπαταρίας στο ECU, χρησιμοποιείται μία συσκευή (registration device) η οποία ενημερώνει τον υπολογιστή (ECU) του αυτοκινήτου ότι έχει εγκατασταθεί μία νέα μπαταρία, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (χωρητικότητα, τύπος, όνομα κατασκευαστή) και διασφαλίζει ότι το ηλεκτρικό σύστημα επαναφέρεται στη σωστή του κατάσταση.

Leave a Reply