Μπαταρίες 6 Volt, οι πρόγονοι των σημερινών μπαταριών αυτοκινήτων.